C2-Wurf v.Tim-Est

30.08.1994

Bonny v.Tim-Est Gavin v. Auryn

Bonny von Tim-Est

Herzen

Gavin von Auryn

Name Sex Farbe Code Gewicht
Cornelius v.Tim-Est male black classic tabby/white n 09 22 102 g
Clara v.Tim-Est female blue classic tabby/white a 09 22 68 g
.
Inzuchtfaktor in 8 Generationen 1,67%

Baum

Stammbaum