T3-Wurf v.Tim-Est

15.08.2019

Samantha v.Tim-Est Sterrekatten's Power of Love
Samantha v.Tim-Est Herzen Sterrekatten's Power of Love
Name Sex Farbe Code Gewicht
Tessa v.Tim-Est female black n 100 g
Tjark v.Tim-Est male black n 104 g
T3 v.Tim-Est female black classic tabby / white n 09 22 144 g
Tiffy v.Tim-Est female black mackerel tabby / white n 09 23 132 g
Inzuchtfaktor in 4 Generationen 0,0 %

Baum

Stammbaum